บริษัท มัลติไลน์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม/แก้ไขและบำรุงรักษาระบบแสง เสียง ภาพและโสตฯ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - OT
  • - สำรองเลี้ยงชีพ
  • - ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มัลติไลน์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
200/43-44 หมู่ 5
ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000