เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2538 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือน - โบนัส 2 ครั้ง/ปี - ค่าอาหาร 20 บาท/วัน - ค่ารถ 21 บาท/วัน - ค่ากะ 40 บาท/คืน (20.00-05.00 น.) - มีประกันสังคม - มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - จัดงานวันครอบครัว - จัดกีฬาสีประจำปี - เงินค่าแต่งงาน, เงินรับขวัญบุตร, - เงินช่วยเหลือศพ กรณีบิดา, มารดา, บุตร, สามีหรือภรรยา เสียชีวิต - เงินรางวัลอายุงาน - แจกชุดยูนิฟอร์มประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ข้าวเปล่า กลางวัน ฟรี! - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายแรงงานกำหนด
ติดต่อ
บริษัท นิชิกาว่า เตชาพลาเลิศ คูปเปอร์ จำกัด
399 หมู่ 3 ถ.ราชสีมา-โชคชัย เขตอุตสาหกรรม สุรนารี
ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ใช้งานแผนที่