เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2538 ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
สวัสดิการ
 • - ปรับเงินเดือน
 • - โบนัส 2 ครั้ง/ปี
 • - ค่าอาหาร 20 บาท/วัน
 • - ค่ารถ 28 บาท/วัน
 • - ค่ากะ 40 บาท/คืน (20.00-05.00 น.)
 • - มีประกันสังคม
 • - มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - จัดงานวันครอบครัว
 • - จัดกีฬาสีประจำปี
 • - เงินค่าแต่งงาน, เงินรับขวัญบุตร,
 • - เงินช่วยเหลือศพ กรณีบิดา, มารดา, บุตร, สามีหรือภรรยา เสียชีวิต
 • - เงินรางวัลอายุงาน
 • - แจกชุดยูนิฟอร์มประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ข้าวเปล่า กลางวัน ฟรี!
 • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • - สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายแรงงานกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิชิกาว่า เตชาพลาเลิศ คูปเปอร์ จำกัด
399 หมู่ 3 ถ.ราชสีมา-โชคชัย เขตอุตสาหกรรม สุรนารี
ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ใช้งานแผนที่