บริษัท แอกโกร-ออน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปทางการเกษตร จำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศทั่วโลก เป็นระยะเวลากว่า 20 ปีมีสำนักงานที่จังหวัดนนทบุรีและโรงงานผลิต ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และพะเยา
บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพด้านวัตถุดิบ ตลอดจนระบบการผลิตให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ขณะนี้บริษัทฯกำลังขยายงาน และต้องการพนักงานที่มีความตั้งใจ และพร้อมที่จะร่วมเดินทางไปกับเราเข้ามาร่วมงาน ทั้งนี้บริษัทฯเปิดรับสมัครผู้เข้ามาร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบเข้ามาร่วมงานดังนี้
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ
  • - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
  • - เงินช่วยเหลืองานสมรส
  • - เยี่ยมผู้ป่วย , คลอดบุตร
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - สินค้าราคาพิเศษ
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอกโกร-ออน (ไทยแลนด์) จำกัด
1.โรงงานสุพรรณบุรี 99 ม.7 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุรรณบุรี 2.โรงงานพะเยา 124 ม. 1 ถ. พหลโยธิน ต.บ้านต้ำ อ.เมืองพะเยา จ. พะเยา 3.สำนักงานใหญ่ 50/499-500 ม. 6
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.agro-on.com
ใช้งานแผนที่