บริษัท ไซเทคเอเซีย โซลูชั่น จำกัด
ZUELLIG INDUSTRIAL, ( formerly F.E. Zuellig ( Bangkok ) Ltd., Industrial Division), focuses on providing world-class solutions to Thailand 's industry. We supply high-quality engineered products and specialty chemicals, supported by value-added services. As we are positioning ourselves for continued expansion, we are looking for high- calibre professionals to join our dynamic team in the following positions:
สวัสดิการ
  • - ปรับฐานประจำปี / โบนัสประจำปี
  • - วันหยุดตามประเพณี (รวมวันแรงงานแห่งชาติ)
  • - เงินช่วยเหลือ กรณีสมรส, คลอดบุตร และบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต (ญาติสายตรง)
  • - คอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
  • - รางวัลอายุงานนาน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน / ผู้ป่วยนอก
  • - ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
  • - เงินเกษียณอายุ
ติดต่อ
บริษัท ไซเทคเอเซีย โซลูชั่น จำกัด
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 11-12 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.zuelligindustrial.com
ใช้งานแผนที่