บริษัท เอส.เค พรีซิชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์กัดเจาะชิ้นงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ TOOL / TAP / INSERT
สวัสดิการ
1. กองทุนประกันสังคม 2. กองทุนเงินทดแทน 3. ชุดฟอร์ม ปีละ 3 ชุด 4. ค่าข้าวกลางวัน และค่าข้าวทำงานล่วงเวลา 5. เบี้ยขยัน 6. ค่าเช่าบ้าน 7. โบนัส ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส.เค พรีซิชั่น จำกัด
108 หมู่ 1
ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: www.skprecision.com
วิธีการเดินทาง
- นั่งรถสายปกฟ้า (ชลบุรี-พนัสนิคม) - นั่งรถตู้กรุงเทพฯ-พนัสนิคม - นั่งรถทัวกรุงเทพ-พนัสนิคม - รถส่วนตัวไปตามถนนสายชลบุรี-พนัสนิคม
ใช้งานแผนที่