บริษัท เอส.เค พรีซิชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์กัดเจาะชิ้นงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ TOOL / TAP / INSERT
สวัสดิการ
 • 1. กองทุนประกันสังคม
 • 2. กองทุนเงินทดแทน
 • 3. ชุดฟอร์ม ปีละ 3 ชุด
 • 4. ค่าข้าวกลางวัน และค่าข้าวทำงานล่วงเวลา
 • 5. เบี้ยขยัน
 • 6. ค่าเช่าบ้าน
 • 7. โบนัส ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส.เค พรีซิชั่น จำกัด
108 หมู่ 1
ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: www.skprecision.com
วิธีการเดินทาง
 • - นั่งรถสายปกฟ้า (ชลบุรี-พนัสนิคม)
 • - นั่งรถตู้กรุงเทพฯ-พนัสนิคม
 • - นั่งรถทัวกรุงเทพ-พนัสนิคม
 • - รถส่วนตัวไปตามถนนสายชลบุรี-พนัสนิคม
ใช้งานแผนที่