บริษัท เอ็นเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และงานบริการระบบผลิตน้ำอาร์โอ , ระบบบำบัดน้ำเสีย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็นเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
21/482 หมู่ 12 ซ.บางนา-ตราด 12 ถ.บางนา-ตราด
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ใช้งานแผนที่