บริษัท ทีเค.สยาม แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด
- ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงและดัดแปลงเครื่องจักรอุตสาหกรรม - ผลิตชิ้นส่วนตามแบบที่ลูกค้าต้องการ - ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานของเครื่องจักร
สวัสดิการ
- อาหารกลางวัน - ค่าครองชีพ - โอที
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทีเค.สยาม แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด
500 หมู่ 8 ถนนพุทธรักษา
ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.tksiam.com
ใช้งานแผนที่