บริษัท ทีเค.สยาม แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด
- ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงและดัดแปลงเครื่องจักรอุตสาหกรรม - ผลิตชิ้นส่วนตามแบบที่ลูกค้าต้องการ - ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานของเครื่องจักร
Benefits
- อาหารกลางวัน - ค่าครองชีพ - โอที
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ทีเค.สยาม แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด
500 หมู่ 8 ถนนพุทธรักษา
ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
See Map