เป็นบริษัทนำเข้า และจำหน่ายสินค้าเครื่องมือทางด้านทันตกรรม ต้องการผู้แทนขายที่มีประสบการณ์ในการขายในโรงพยาบาลและคลีนิก ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
สวัสดิการ
- โบนัส - เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง - คอมมิชชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
83 ซอยวิภาวดี 16/35 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ใช้งานแผนที่