เป็นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาให้เข้ากับความสามารถของเด็กไทย โดยสมาร์ทอิงลิชจะใช้เทคนิคการสอนเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ โดยหลักสูตรการสอนของสมาร์ท อิงลิชจะปรับตามความรู้ ความชำนาญ และทักษะในวิชาภาษาอังกฤษในระยะเวลาอันสั้น โดยจุดเด่น คือ ไวยากร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สมาร์ทอิงลิช จำกัด
49/21 ม. 1
ตำบลพงศประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
เว็บไซต์: www.smartenglish.in.th
ใช้งานแผนที่