สถาบันสอนศิลปะ ซึ่งเน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ สอนให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รู้จักเทคนิค วิธีการ และรูปแบบแปลกใหม่ในการสร้างงานศิลปะ ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน และมีความสุข ทำให้มองโลกในแง่ดี มีสมาธิที่ดีและเชื่อมั่นในตนเอง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สถาบันสอนศิลปะเด็กสร้างสรรค์ Art2Hands
68/33 หมู่3 สตาร์ทาวน์เซ็นเตอร์
ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
เว็บไซต์: www.facebook.com/Art2HandsRayong
ใช้งานแผนที่