บริษัท โคนายัง แคลิเบชั่น จำกัด
บริษัท โคนายัง แคลิเบชั่น จำกัดผู้ซึ่งได้รับการรับรองตามระบบ ISO/IEC 17025:2005 Accreditation CALIBRATION No.0198 ทางด้านไฟฟ้า มิติ กล มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ จำนวนความต้องการดังนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โคนายัง แคลิเบชั่น จำกัด
58/34 หมู่7
ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000