GS Neotek (Thailand) Co., Ltd
บริษัทจีเอส นีโอเทค ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
สวัสดิการ
Social security, Bonus, Provided uniform, PPE, Overtime etc
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
GS Neotek (Thailand) Co., Ltd
188/20 ถ.สุขุมวิท
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ใช้งานแผนที่