บริษัทฮอนด้า ล็อค ไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2539 และเริ่มทำการผลิตอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม ปี 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้อนผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท ฮอนด้า ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย บริษัทมุ่งเน้นการผลิตและขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งประกอบไปด้วย KEY SET, OUT HANDLE, DOOR MIRROR เป็นต้น นอกเหนือจากกลุ่มฮอนด้าแล้ว บริษัทฯ ยังมีความตั้งใจผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพเยี่ยมให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ อีกด้วย บริษัทฯ มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพสูงมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานยนต์ได้รับความปลอดภัยสูงสุด
Benefits
 • บริษัทฯ มีสวัสดิการต่างๆ ให้ ดังนี้
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - รถรับ–ส่ง พนักงาน
 • - ค่าครองชีพ
 • - ค่าอาหาร
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าเข้ากะ
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ค่าครอบครัว
 • - เงินช่วยแต่งงาน
 • - เงินช่วยกรณีเสียชวิต
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • - นำเที่ยวประจำปี
 • - งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี ฯลฯ
Contacts
Honda Lock Thai Co.,Ltd.
700/309 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
See Map