บริษัทฮอนด้า ล็อค ไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2539 และเริ่มทำการผลิตอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม ปี 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้อนผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท ฮอนด้า ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย บริษัทมุ่งเน้นการผลิตและขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งประกอบไปด้วย KEY SET, OUT HANDLE, DOOR MIRROR เป็นต้น นอกเหนือจากกลุ่มฮอนด้าแล้ว บริษัทฯ ยังมีความตั้งใจผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพเยี่ยมให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ อีกด้วย บริษัทฯ มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพสูงมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานยนต์ได้รับความปลอดภัยสูงสุด
สวัสดิการ
บริษัทฯ มีสวัสดิการต่างๆ ให้ ดังนี้ - ชุดยูนิฟอร์ม - รถรับ–ส่ง พนักงาน - ค่าครองชีพ - ค่าอาหาร - เบี้ยขยัน - ค่าเข้ากะ - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าครอบครัว - เงินช่วยแต่งงาน - เงินช่วยกรณีเสียชวิต - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสปีละ 2 ครั้ง - นำเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี ฯลฯ
ติดต่อ
Honda Lock Thai Co.,Ltd.
700/309 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000