บริษัท ชลาหาร จำกัด
ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ผลิตน้ำมันมะพร้าวดิบและกากมะพร้าวสำเร็จรูปเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร/อาหารสัตว์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชลาหาร จำกัด
50 หมู่ 4
ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.chalahan.com
วิธีการเดินทาง
ซอยบ้านสวน 11 ใกล้พาณิชยการตะวันออก ตรงข้ามวัดผาสุก
ใช้งานแผนที่