บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
รับตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงตรวจสอบอาคาร / ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - ค่าโทรศัพท์ - กองทุน ฯ - และอื่น ๆตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
112 ม.3 ซ.รามคำแหง 112 ถ.รามคำแหง
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.profire-inspector.com
ใช้งานแผนที่