ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้ตราสินค้า "โคคา-โคลา" ที่เป็นอันดับ 1 ของโลก
ด้วยผลิตภัณฑ์ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ และน้ำดื่มจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ
ครองใจคนไทยมานานกว่า 57 ปี เราต้องการทีมงานขายที่มีความมุ่งมั่น ชอบความท้าทาย
มีใจบริการ พร้อมที่จะเป็นนักขายมืออาชีพ และเติบโตไปกับเรา
สวัสดิการ
  • • มีเงินเดือนประจำ เบี้ยขยัน
  • • เงินรางวัลจากการขายตามเงื่อนไขบริษัทฯ
  • • โบนัสประจำปี
  • • ประกันสังคม
  • • ประกันสุขภาพกลุ่ม (AIA) สำหรับพนักงาน
  • • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • • ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน
  • • เครื่องแบบพนักงาน
  • • สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
9 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
ผู้จัดการพัฒนาร้านค้า HORECA พื้นที่ปทุมธานีและใกล้เคียง
pinlocation
จ.ปทุมธานี
salary icon
ตามโครงสร้าง
2.
17 ต.ค. 62
พนักงานพัฒนาร้านค้า (MIT) สาขานครสวรรค์
pinlocation
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
พนักงานขาย Sales Executive เลย
pinlocation
จ.เลย
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4.
17 ต.ค. 62
พนักงานขาย Sales Executive พิษณุโลก นครสวรรค์
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
5. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
พนักงานขาย (Sales Executive) นครปฐม กาญจนบุรี
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
6.
17 ต.ค. 62
พนักงานขาย Sales Executive บางบอน
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7.
17 ต.ค. 62
พนักงานขาย Sales Executive สาขาธนบุรี ด่วนมาก
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
8.
17 ต.ค. 62
พนักงานขาย Sales Executive มีนบุรี
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
9. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
พนักงานขาย Sales Ex สาขาเทพารักษ์
pinlocation
จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ
214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02-984-2000
เว็บไซต์: www.thainamthip.co.th
ใช้งานแผนที่