ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้ตราสินค้า "โคคา-โคลา" ที่เป็นอันดับ 1 ของโลก
ด้วยผลิตภัณฑ์ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ และน้ำดื่มจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ
ครองใจคนไทยมานานกว่า 57 ปี เราต้องการทีมงานขายที่มีความมุ่งมั่น ชอบความท้าทาย
มีใจบริการ พร้อมที่จะเป็นนักขายมืออาชีพ และเติบโตไปกับเรา
สวัสดิการ
  • • มีเงินเดือนประจำ เบี้ยขยัน
  • • เงินรางวัลจากการขายตามเงื่อนไขบริษัทฯ
  • • โบนัสประจำปี
  • • ประกันสังคม
  • • ประกันสุขภาพกลุ่ม (AIA) สำหรับพนักงาน
  • • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • • ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน
  • • เครื่องแบบพนักงาน
  • • สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
8 ตำแหน่ง
ติดต่อ
ThaiNamthip Commercial (บริษัทไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด)
214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์: www.thainamthip.co.th
ใช้งานแผนที่