บริษัท โตชิน เคมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดดำเนินการมาเป็นเวลา 15 ปี ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า จากยางสังเคราะห์
สวัสดิการ
  • 1. ชุดฟอร์ม
  • 2. อาหารกลางวัน
  • 3. ประกันสังคม
  • 4. ประกันสุขภาพ
  • 5. ประกันชีวิต (เสียชีวิต)
  • 6. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
  • 7. เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
  • 8. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 9. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • 10 โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โตชิน เคมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด
1/34 หมู่ 5 ซอยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210