บริษัท โตชิน เคมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดดำเนินการมาเป็นเวลา 15 ปี ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า จากยางสังเคราะห์
สวัสดิการ
1. ชุดฟอร์ม 2. อาหารกลางวัน 3. ประกันสังคม 4. ประกันสุขภาพ 5. ประกันชีวิต (เสียชีวิต) 6. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส 7. เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต 8. ตรวจสุขภาพประจำปี 9. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 10 โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โตชิน เคมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด
1/34 หมู่ 5 ซอยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210