เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาแผนโบราณ มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้บริโภค พร้อมทั้งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
- เงินเดือน + โบนัส - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยามไบโอเทคและอุตสาหกรรมเภสัช จำกัด
523 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.siambiotech.com
ใช้งานแผนที่