บริษัท กู๊ด มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น คอนซัลแทนซี่ จำกัด
บริษัท กู๊ด มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น คอนซัลแทนซี่ จำกัด (GOOD Marketing Communication Consultancy Co., Ltd.) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2552 โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านการสื่อสารการตลาด ที่ใช้ทูลด้าน อีเว้นท์ เอ็กซิบิชั่น สื่อประชาสัมพันธ์ และการวางรูปแบบกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อรองรับการขยายการเติบโตของบริษัฯ จึงเฟ้นบุคลากรที่ต้องการหาประสบการณ์การทำงานที่มีหัวคิดแตกต่าง ทันสมัย มุ่งมั่น สร้างสรรผลงาน เพื่อขยายการเติบโตของบริษัทฯ เรามีที่ว่างสำหรับคุณ ดังนี้
สวัสดิการ
- Commission - Insentive - สวัสดิการอื่นๆ (ตามกฎหมาย)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กู๊ด มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น คอนซัลแทนซี่ จำกัด
54 ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว 10310
เว็บไซต์: www.goodmcc.com
ใช้งานแผนที่