บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย จำกัด
บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและวิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด จัดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ
สวัสดิการ
  • 1.เงินเดือน
  • 2.ประกันสังคม
  • 3.ประกันกลุ่ม
  • 4.เบี้ยเลี้ยง
  • 5.บ้านพัก. โทรศัพท์มือถือ
  • 6.รถยนต์
  • 7.โบนัส
  • 8.กินเลี้ยงประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย จำกัด
192 หมู่ 3
ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
เว็บไซต์: www.seedasiainternational.com