บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย จำกัด
บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและวิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด จัดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ
สวัสดิการ
1.เงินเดือน 2.ประกันสังคม 3.ประกันกลุ่ม 4.เบี้ยเลี้ยง 5.บ้านพัก. โทรศัพท์มือถือ 6.รถยนต์ 7.โบนัส 8.กินเลี้ยงประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย จำกัด
192 หมู่ 3
ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
เว็บไซต์: www.seedasiainternational.com