บริษัท ลิมาเกรน (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและวิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด จัดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ
สวัสดิการ
1.เงินเดือน 2.ประกันสังคม 3.ประกันกลุ่ม 4.เบี้ยเลี้ยง 5.House allowance 6.รถยนต์ 7.โบนัส 8.Phone allowance
ติดต่อ
บริษัท ลิมาเกรน (ประเทศไทย) จำกัด
192 หมู่ 3
ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
ใช้งานแผนที่