A1 Accounting Co., Ltd.
บริษัท เป็นหนึ่งการบัญชี จำกัด ดำเนินธุรกิจรับทำบัญชี-ภาษี ให้กับลูกค้าบริษัทฯ ทั่วไป รวมถึงการตรวจสอบบัญชีประจำปีพร้อมลงนามรับรองงบการเงินโดยผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA)
สวัสดิการ
  • - บริษัทฯ ทำงานวัน จ-ศ และมีวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้กับพนักงานที่ผ่านการทดลองงาน
  • - ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ดำเนินนโยบายการทำงานโดยเน้นความรับผิดชอบในงานเป็นสำคัญ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
A1 Accounting Co., Ltd.
300/10 หมู่ที่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์: www.a1account.com