โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน
โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหินจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6 มีความประสงค์รับสมัครครู ในรายวิชาต่อไป ซึ่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่
สวัสดิการ
  • ตามกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน
62/63 ซอยหมู่บ้านหัวนา 77120
เว็บไซต์: www. patravadischool.com