บริษัทไทย-เจแปน แก๊ส จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัทโทโมเอะ โชไก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรม และแก๊สทางการแพทย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
.
สวัสดิการ
 • - โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
 • - ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
 • - ค่าอาหารกลางวัน 900 บาท
 • - เบี้ยขยัน 500,700,900
 • - ค่าเช่าบ้าน 750 บาท
 • - ค่าเดินทาง 1,000 บาท
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่
 • - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • - ฯลฯ
ติดต่อ
Thai-Japan Gas Co., Ltd
1/1 หมู่5
ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
เว็บไซต์: www.tjg.co.th
ใช้งานแผนที่