บริษัทไทย-เจแปน แก๊ส จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัทโทโมเอะ โชไก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรม และแก๊สทางการแพทย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น .
สวัสดิการ
- โบนัสปีละ 2 ครั้ง - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5% - ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ - ค่าอาหารกลางวัน 900 บาท - เบี้ยขยัน 500,700,900 - ค่าเช่าบ้าน 750 บาท - ค่าเดินทาง 1,000 บาท - ชุดยูนิฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี - ฯลฯ
ติดต่อ
Thai-Japan Gas Co., Ltd
1/1 หมู่5
ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
เว็บไซต์: http://www.tjg.co.th
ใช้งานแผนที่