บริษัท อิมเพล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บรรจุหีบห่อชิ้นงาน
สวัสดิการ
ตามที่ตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อิมเพล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
229/101 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ กม.21
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540