บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจจำหน่ายหิน-ทราย พร้อมขนส่ง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันชีวิต - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าชุดฟอร์ม - โบนัสตามผลประกอบการบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 10320