บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจจำหน่ายหิน-ทราย พร้อมขนส่ง
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิต
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่าอาหารกลางวัน
  • - ค่าชุดฟอร์ม
  • - โบนัสตามผลประกอบการบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 10320