บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตผัก ผลไม้ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และการผลิตน้ำมันหอมระเหยเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมส่งเสริมการลงทุน ( BOI) ได้ขยายงาน ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ความสามารถปฎิบัติงานร่วมกับเรา และสามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้ (นครนายก) ดังนี้
สวัสดิการ
 • - เงินเดือนประจำ
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 15 วัน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด
โรงงานจังหวัด นครนายก (ทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร.)เลขที่ 182 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร-เขาชะโงก ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 2600 โทรศัพท์ : 037-326-052-3 แฟกซ์: 037-326-796 สำนักงานกรุงเทพฯเลขที่ 158 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.timfood.co.th
ใช้งานแผนที่