บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตผัก ผลไม้ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และการผลิตน้ำมันหอมระเหยเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมส่งเสริมการลงทุน ( BOI) ได้ขยายงาน ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ความสามารถปฎิบัติงานร่วมกับเรา และสามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้ (นครนายก) ดังนี้\t\t\t
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ\t\t\t\t - ค่ารักษาพยาบาล\t\t\t\t - ประกันสังคม\t\t\t\t - กองทุนเงินทดแทน\t\t\t\t - ประกันอุบัติเหตุ\t\t\t\t - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ\t\t\t\t - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)\t\t\t\t - วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 15 วัน\t\t\t\t - ตรวจสุขภาพประจำปี\t\t\t\t - ชุดฟอร์มพนักงาน\t\t\t\t - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ \t\t\t\t - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี\t\t\t\t
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด
โรงงานจังหวัด นครนายก (ทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร.)เลขที่ 182 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร-เขาชะโงก ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 2600 โทรศัพท์ : 037-326-052-3 แฟกซ์: 037-326-796 สำนักงานกรุงเทพฯเลขที่ 158 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.timfood.co.th
ใช้งานแผนที่