บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตผัก ผลไม้ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง และการผลิตน้ำมันหอมระเหยเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมส่งเสริมการลงทุน ( BOI) ได้ขยายงาน ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ความสามารถปฎิบัติงานร่วมกับเรา และสามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้ (นครนายก) ดังนี้
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ - ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส 2 ครั้ง/ประจำปี (ตามผลประกอบการ) - วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 15 วัน - ตรวจสุขภาพประจำปี - ชุดฟอร์มพนักงาน - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด
สำนักงานกรุงเทพฯเลขที่ 158 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม.10400 โรงงาน 182 หมู่14 ถ.สุวรรณศร-เขาชโงก ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ใช้งานแผนที่