บริษัท นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ในประเทศไทยมีสาขาทั้งหมด 6 สาขา
สวัสดิการ
เงินเดือน,ค่าอาหาร,เบี้ยขยัน,ค่าครองชีพ,รถรับส่ง,ชุดพนักงาน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,โบนัสประจำปีฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
29 หมู่ 2 ถ.อุทัย-ภาชี 13210
ใช้งานแผนที่