จำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องฉีดพลาสติก
สวัสดิการ
  • คอมมิชชั่น
  • ค่านำมันรถมาทำงาน ไป-กลับ
  • โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยามเอ็นจิเนียริ่ง อินสทรูเม้นท์ จำกัด
111/15-16
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.siam-eng.com
ใช้งานแผนที่