บริษัท ไทคูณ มิวสิค จำกัด
บจก.ไทคูณ มิวสิค เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเพื่อผลิตเครื่องดนตรีสากลเพื่อการส่งออก เปิดดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 26 ปี กิจการของเรามีการเพิ่มกำลังการผลิต บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อมาร่วมงานเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป
สวัสดิการ
  • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์
  • 1. เงินช่วยค่าที่พัก
  • 2. ประกันสังคม
  • 3. ท่องเที่ยวประจำปีหรืองานเลื้ยงประจำปี
  • 4. ชุดฟอร์มพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทคูณ มิวสิค จำกัด
อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.tycoonpercussion.com
วิธีการเดินทาง
  • รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต
ใช้งานแผนที่