บริษัท ไทยฟูจิ เซอิกิ จำกัด
เราเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตแม่พิมพ์ที่มีความละเอียดสูง และรับฉีดชิ้นงานพลาสติก สำหรับงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตส่งออก นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) มีความต้องการรับสมัครบุคคล ที่มีความรู้ ความสามารถ ในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
1.ค่าข้าววันทำงาน 10 บาท, วันหยุด 20 บาท ค่าข้าวโอที 20 บาท (ข้าวสวยฟรี) 2.เบี้ยขยัน 500, 700, 900 (ขั้นละ 2 เดือน) 3.ค่าครองชีพ 500 บาท เมื่อพ้นทดลองงาน 4.พักร้อน ปีละ 6-10 วัน(ตามอายุงาน) ไม่ได้ใช้จ่ายคืน 5.มีท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่ 6.จ่ายโบนัสสิ้นปี (พ้นทดลองงานแล้วเฉลี่ยจ่าย) 7.ยูนิฟอร์ม 3 ชุด ปีถัดไป 2 ชุด 8.ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 100,000 บาท 9.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมัครได้เมื่อพ้นทดลองงาน 10.เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ในวงเงิน 8,000 บาท และค่าทันตกรรม วงเงิน 2,000 บาท /ปีเบิกได้ทั้งพนักงานและครอบครัว 11.รถ รับ - ส่ง สายรังสิต นวนคร พระอินทร์ บางปะอิน(เอกเซ็นเตอร์) อยุธยา โรจนะ บางปะหัน.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยฟูจิ เซอิกิ จำกัด
139 หมู่1 13616