บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด
เป็นสำนักพิมพ์ ผลิตหนังสือ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสสิ้นปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด
3382 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ใช้งานแผนที่