งานปั๊มขึ้นรูป พั๊นซ์ ดายส์ ฮาร์ดแวร์ทูลลิ่ง แม่พิมพ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไท้หงเฉิง ฮาร์ดแวร์ทูลลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
20/2 หมู่ 4 10540
เว็บไซต์: www.thcmould.com
ใช้งานแผนที่