บริษัท ซี ซิตี้ โฮม จำกัด
รับฝากและบริหารงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการ
เงินเดือน,คอมมิชชั่น,ท่องเที่ยว
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซี ซิตี้ โฮม จำกัด
30 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.32
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250