บริษัท เทียนเซ้ง ทรานสปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การบริการพิธีการศุลกากร นำเข้าและส่งออก (ชิปปิ้ง)
สวัสดิการ
ประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทียนเซ้ง ทรานสปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จำกัด
178/33 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120