ผู้ผลิตและส่งออกป้ายทอ/ป้ายพิมพ์ตราเสื้อคุณภาพสูงมากว่า 25 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 , มรท.8001 - 2546 ( TLS.8001 - 2003) การบริหารงานทันสมัย เน้นคุณภาพคู่คุณธรรม
สวัสดิการ
- สวัสดิการทั่วไป เช่น ตรวจสุขภาพประจำปี ส่งเสริมด้านกีฬา การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ - เงินรางวัลประจำปี - การทำประกันชีวิตกลุ่ม - สวัสดิการเงินช่วยเหลือเช่น การสมรส,การเลี้ยงบุตร,ฌาปนกิจ - สวัสดิการข้าว ชุดฟอร์ม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท อภิฤดีอุตสาหกรรม จำกัด
8 ซอยเพชรเกษม 77 แยก 3-2
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ใช้งานแผนที่