บริษัท เค.พี.ที. กลอรี่ จำกัด
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ Built In
สวัสดิการ
- โบนัส - ลาพักร้อน - เงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนบุตร - ประกันสังคม - ปรับเงินประจำปี - วันหยุดประจำปี - หอพัก
ติดต่อ
บริษัท เค.พี.ที. กลอรี่ จำกัด
40/9 หมู่ 5
ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ใช้งานแผนที่