บริษัท เค.พี.ที. กลอรี่ จำกัด
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ Built In
สวัสดิการ
  • - โบนัส
  • - ลาพักร้อน
  • - เงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนบุตร
  • - ประกันสังคม
  • - ปรับเงินประจำปี
  • - วันหยุดประจำปี
  • - หอพัก
ติดต่อ
บริษัท เค.พี.ที. กลอรี่ จำกัด
40/9 หมู่ 5
ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ใช้งานแผนที่