JobThai
บริษัท แดนดิเลียน จำกัด
เป็นผู้นำเข้าเสื้อผ้ายี่ห้อ another Fashion Community Kitterick หรือ another F.C.K. เป็น multi-brand shop จากฮ่องก่ง ก่อตั้งเมื่อ 18 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน เรามี 4 สาขา และกำลังขยายอย่างรวดเร็ว จิงต้องการพนักงานที่มีคุณภาพมาร่วมงานกับเรา
สวัสดิการ
- ทำงาน 5 วัน - พักร้อน - โบนัสประจำปี - ลาอุปสมบท - ลาแต่งงาน - ลาพิธีงานศพ - มี ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน ตามกฎหมายกำหนด
zero position th
ติดต่อ
บริษัท แดนดิเลียน จำกัด
364 ถนนพระราม 9 ซอย 17
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310