Jewelena Co., Ltd.
บริษัท จิวเวลลีน่า จำกัด เป็นบริษัทส่งออกเครื่องประดับเงินไปต่างประเทศทั่วโลก
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - OT - Bonus
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Jewelena Co., Ltd.
136 ถนน นเรศ (อยู่ฝั่งเดียวกับ สน บางรัก)
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.jewelena.com