เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายยารักษาโรค เช่น Air-X, AMK เป็นต้น เป็นบริษัทในเครือ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านยา อุปกรณ์การแพทย์ และศูนย์ Lasik มา 42 ปีแล้ว
สวัสดิการ
 • 1. โบนัสปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการ
 • 2. ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลประกอบการ
 • 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 4. ชุดฟอร์มพนักงานฟรี
 • 5. ประกันอุบัติเหตุ
 • 6. รถรับส่งพนักงาน (เฉพาะกรุงเทพฯ - นครปฐม)
 • 7. อาหารกลางวัน
 • 8. ท่องเที่ยวประจำปี
 • 9. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
 • 10.ค่ารักษาพยาบาล(นอกสิทธิ์ประกันสังคม)
 • 11. อื่น ๆ เช่น ของที่ระลึกอายุงาน ของขวัญแต่งงาน เป็นต้น
ติดต่อ
บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เลขที่ 76 ม.10
ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เว็บไซต์: www.rx.co.th
วิธีการเดินทาง
 • รถเมล์จากอนุสาวรีย์ชัยสมอภูมิ สาย 515 ลงสถานีรถไฟศาลายา (มหิดลศาลายา)
 • ขึ้นรถสองแถวสายวัดมะเกลือ-ลำพญา
ใช้งานแผนที่