บริการซ่อมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
มีที่พักให้ฟรี มีค่าอาหารกลางวัน มีโอทีทำตลอด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คนไทย คอนโทรล เทคโนโลยี จำกัด
89/538 ม.2 ถ.บางนา-ตราด กม.13.5
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.konthaicontrol.com