บริษัท ทีดีไอ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด
เป็นบริษัทรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภท UHT ได้รับรองคุณภาพ GMP HACCP ISO มีความประสงค์รับพนักงานเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ
สวัสดิการ
- เครื่องแบบพนักงาน - ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ - เงินช่วยเหลือคลอดบุตร - เงินช่วยเหลือเสียชีวิต - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กิจกรรมสันทนาการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทีดีไอ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด
158/1 หมู่16 13160