บริษัท ทีดีไอ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด
เป็นบริษัทรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภท UHT ได้รับรองคุณภาพ GMP HACCP ISO มีความประสงค์รับพนักงานเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ
สวัสดิการ
  • - เครื่องแบบพนักงาน
  • - ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
  • - เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
  • - เงินช่วยเหลือเสียชีวิต
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - กิจกรรมสันทนาการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทีดีไอ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด
158/1 หมู่16 13160