ศูนย์รถยนต์ วิสาร ออโต้คาร์
บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการ ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์ต้องการผู้ที่มีความกระตือลือร้น รักความก้าวหน้า ร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ศูนย์รถยนต์ วิสาร ออโต้คาร์
1631 ถ.กาญจณาภิเษก
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160