บริษัท รีเทล เอาท์เล็ท จำกัด
บริษัทรีเทล เอาท์เล็ท จำกัด ดำเนินกิจการแบ่งออกเป็น 2 หน่วยงานหลักๆคือ - แผนก สิ่งทอ : ออกแบบ พัฒนา ผลิต เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายด้วยเทคนิค และ นวัตกรรมสิ่งท่อสมัยใหม่ - หน่วยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : พัฒนา บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพานิชยกรรม Community mall At Retail Outlet Co.,Ltd, we have two main devisions running: Garment and Real Estate. - Garment Division: we design, develop, manufacture men's and women's apparel with new generation techniques and innovations. - Real Estate Development Division: We develop and manage commercial projects, plaza and community mall.
ติดต่อ
บริษัท รีเทล เอาท์เล็ท จำกัด
92/58 หมู่ที่ 3 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์
ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000