บริษัท รีเทล เอาท์เล็ท จำกัด
บริษัทรีเทล เอาท์เล็ท จำกัด ดำเนินกิจการแบ่งออกเป็น 2 หน่วยงานหลักๆคือ
- แผนก สิ่งทอ : ออกแบบ พัฒนา ผลิต เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายด้วยเทคนิค และ นวัตกรรมสิ่งท่อสมัยใหม่
- หน่วยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : พัฒนา บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพานิชยกรรม Community mall
At Retail Outlet Co.,Ltd, we have two main devisions running: Garment and Real Estate.
- Garment Division: we design, develop, manufacture men's and women's apparel with new generation techniques and innovations.
- Real Estate Development Division: We develop and manage commercial projects, plaza and community mall.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รีเทล เอาท์เล็ท จำกัด
92/58 หมู่ที่ 3 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์
ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000