บริษัท เค.ยู. โนมูระไทย จำกัด ประกอบกิจการผลิตขอบยางตู้เย็น ดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(B.O.I)เพื่อการส่งออกได้รับมาตราฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ,14000:2004 ขณะนี้ได้มีการขยายกำลังการผลิต ได้เปิดสาขาที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ต้องการบุคคลากรที่มีความสามารถมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มาร่วมงานเพื่อความเติบโตไปกับบริษัท ในตำแหน่งต่างดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- รถรับส่ง - เบี้ยขยัน - โบนัส - ค่าอาหาร - ค่ากะ - ค่าเชื่อม(เฉพาะแผนกเชื่อม) - ค่าเช็ค (เฉพาะแผนกเช็ค) - ชุดฟอร์มพนักงาน - สวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท เค.ยู.โนมูระ ไทย จำกัด
เลขที่ 144 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: http://www.kunomura.com