บริษัท คีน เมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท คีน เมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
เป็นบริษัทที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ออกต่างจังหวัด (มีบวกค่าพาหนะพิเศษ)
  • - โบนัส (ตามผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คีน เมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
แกรนด์ เซ็นทรัล แมนชั่น 199/14 ซ.กรุงเทพนนท์ 14 11000
เว็บไซต์: www.keenmg.com