บริษัท คีน เมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท คีน เมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ออกต่างจังหวัด (มีบวกค่าพาหนะพิเศษ) - โบนัส (ตามผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คีน เมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
แกรนด์ เซ็นทรัล แมนชั่น 199/14 ซ.กรุงเทพนนท์ 14 11000
เว็บไซต์: www.keenmg.com