บริษัท แอล.เอส. เค เทรดดิ้ง จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมล้างขวด
สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี 2. ลาพักร้อน , ลากิจ 3. ลาอุปสมบท 4. เงินช่วยเหลืองานศพในครอบครัว 5. งานสมรส 6. ค่าคลอดบุตร 7. เบี้ยขยัน 8. ค่ากะ 9. ชุดฟอร์มประจำปี 10. ตรวจสุขภาพประจำปี 11. เงินค่าตำแหน่ง 12. สวัสดิการที่พัก ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอล.เอส. เค เทรดดิ้ง จำกัด
26/4 ม.1
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140