บริษัท แอล.เอส. เค เทรดดิ้ง จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมล้างขวด
สวัสดิการ
 • 1. โบนัสประจำปี
 • 2. ลาพักร้อน , ลากิจ
 • 3. ลาอุปสมบท
 • 4. เงินช่วยเหลืองานศพในครอบครัว
 • 5. งานสมรส
 • 6. ค่าคลอดบุตร
 • 7. เบี้ยขยัน
 • 8. ค่ากะ
 • 9. ชุดฟอร์มประจำปี
 • 10. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 11. เงินค่าตำแหน่ง
 • 12. สวัสดิการที่พัก ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอล.เอส. เค เทรดดิ้ง จำกัด
26/4 ม.1
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140