บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก และ ผู้ใหญ่ (BABY LOVE, CERTAINTY, HANDRY) มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อทดแทนตำแหน่งงานว่าง และรับเพิ่มเพื่อรองรับการขยายงานประจำ สำนักงานสระบุรี ดังนี้
สวัสดิการ
- เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง - ชุดฟอร์ม - อาหาร - ค่ากะ - เบี้ยขยัน - ประกันสุขภาพ - ประกันภัยกลุ่ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - การแข่งขันกีฬาสีประจำปี - กิจกรรมปีใหม่ - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
39 หมู่ 1 เขตประกอบการอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล
ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
เว็บไซต์: www.dsgap.com
ใช้งานแผนที่