บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก และ ผู้ใหญ่ (BABY LOVE, CERTAINTY, HANDRY) มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อทดแทนตำแหน่งงานว่าง และรับเพิ่มเพื่อรองรับการขยายงานประจำ สำนักงานสระบุรี ดังนี้
สวัสดิการ
 • - เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
 • - ชุดฟอร์ม
 • - อาหาร
 • - ค่ากะ
 • - เบี้ยขยัน
 • - ประกันสุขภาพ
 • - ประกันภัยกลุ่ม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - การแข่งขันกีฬาสีประจำปี
 • - กิจกรรมปีใหม่
 • - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
39 หมู่ 1 เขตประกอบการอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล
ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
เว็บไซต์: www.dsgap.com
ใช้งานแผนที่