JobThai
บริษัท เคียวเออิ พรีซิชั่น จำกัด
บริษัท เคียวเออิ พรีซิชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบ รับทำโมเดลลิ่ง (CAD&CAM) รวมถึงรับจ้างกลึงงาน มิลลิ่ง แม่พิมพ์ และรับจ้างผลิตชิ้นงานตามสั่งเพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
บริษัทมีสวัสดิการค่าเช่าบ้าน, ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, เบิกค่ารักษาพยาบาล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เคียวเออิ พรีซิชั่น จำกัด
9/49 ม.5 12120