บริษัท เค.จี.เอ เทค จำกัด
บริษัท ฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องซักผ้า โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2007 จนถึงปัจจุบัน
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - ค่าความสามารถ
  • - ค่าประสบการณ์
  • - ค่าข้าว
  • - ค่าน้ำมัน
  • - ค่าข้าวโอที
  • - ค่ากะ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เค.จี.เอ เทค จำกัด
7/34 ถนนหลังวัด
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ใช้งานแผนที่