ผลิตแม่พิมพ์รีดเกลียว ซ่อมแซมแม่พิมพ์ และดอกสว่าน
สวัสดิการ
  • - รถรับ - ส่งพนักงาน
  • - ค่าเดินทางในกรณีเดินทางมาทำงานด้วยตนเอง
  • - ค่าอาหารกลางวัน 30 บาทต่อวัน
  • - ค่าทำงานล่วงเวลา
  • - เบี้ยขยัน (ผ่านทดลองงานแล้ว)
  • - โบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลกำไรของบริษัท)
  • - ท่องเที่ยวประจำปี,ประกันสุขภาพ
  • - (ผ่านทดลองงานแล้ว)
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ผ่านทดลองงานแล้ว)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
OSG THAI Co., Ltd.
128 ม.9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เว็บไซต์: www.osg.co.th
ใช้งานแผนที่