ผลิตแม่พิมพ์รีดเกลียว ซ่อมแซมแม่พิมพ์ และดอกสว่าน
สวัสดิการ
- รถรับ - ส่งพนักงาน - ค่าเดินทางในกรณีเดินทางมาทำงานด้วยตนเอง - ค่าอาหารกลางวัน 30 บาทต่อวัน - ค่าทำงานล่วงเวลา - เบี้ยขยัน (ผ่านทดลองงานแล้ว) - โบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลกำไรของบริษัท) - ท่องเที่ยวประจำปี,ประกันสุขภาพ - (ผ่านทดลองงานแล้ว) - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ผ่านทดลองงานแล้ว)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
OSG THAI Co., Ltd.
128 ม.9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เว็บไซต์: www.osg.co.th
ใช้งานแผนที่